Rate Level Risk

  Rate Level Risk là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Rate Level Risk – Definition Rate Level Risk – Trái phiếu Kiến thức về thu nhập cố định

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Tỷ lệ mức độ rủi ro
  Chủ đề Trái phiếu Kiến thức về thu nhập cố định

  Định nghĩa – Khái niệm

  Rate Level Risk là gì?

  mức độ rủi ro lãi suất đề cập đến thực tế là giá trị của một an ninh thu nhập cố định hiện có thường rơi nếu lãi suất thị trường tăng trên phiếu giảm giá của nó. Rủi ro lãi suất là một trong bốn yếu tố chính ảnh hưởng đến giá trái phiếu và thường tăng lên theo thời gian, một thước đo của sự nhạy cảm của giá của một khoản đầu tư có thu nhập cố định vào một sự thay đổi trong lãi suất, quy định như một số năm.

  • Rate Level Risk là Tỷ lệ mức độ rủi ro.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Trái phiếu Kiến thức về thu nhập cố định.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Rate Level Risk

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Trái phiếu Kiến thức về thu nhập cố định Rate Level Risk là gì? (hay Tỷ lệ mức độ rủi ro nghĩa là gì?) Định nghĩa Rate Level Risk là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Rate Level Risk / Tỷ lệ mức độ rủi ro. Truy cập Chuyên mục từ điển kinh của Tratu.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây