Rating

  Rating là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Rating – Definition Rating – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Đánh Giá Xếp Hạng
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Rating là gì?

  Các hãng đánh giá ngân hàng: Theo dõi một số giới hạn các ngân hàng và các định chế tiết kiệm lớn và đưa ra nhận định chi tiết về mỗi định chế tài chính, báo cáo các thay đổi gần đây trong việc quản lí, môi trường kinh tế chung và các yếu tố khác được coi là quan trọng bởi các nhà phân tích của hãng đánh giá. Các đánh giá khác nhau có thể được đưa ra đối với nợ ngắn hạn và nợ dài hạn của ngân hàng hay cong ty cổ phần tài chính. Một số hãng đánh giá xếp hạng rủi ro quốc gia và rủi ro chính trị cho các ngân hàng hoạt động quốc tế. Các xếp hạng ngân hàng được cung cấp như các dịch vụ đăng ký.

  • Rating là Đánh Giá Xếp Hạng.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Rating

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Rating là gì? (hay Đánh Giá Xếp Hạng nghĩa là gì?) Định nghĩa Rating là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Rating / Đánh Giá Xếp Hạng. Truy cập Chuyên mục từ điển kinh của Tratu.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây