Real Gross Domestic Product (GDP)

  Real Gross Domestic Product (GDP) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Real Gross Domestic Product (GDP) – Definition Real Gross Domestic Product (GDP) – Kinh tế Kinh tế học

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Tổng sản phẩm quốc nội thực tế (GDP)
  Chủ đề Kinh tế Kinh tế học
  Ký hiệu/viết tắt GDP

  Định nghĩa – Khái niệm

  Real Gross Domestic Product (GDP) là gì?

  Tổng sản phẩm quốc nội thực tế (GDP) là một biện pháp điều chỉnh lạm phát phản ánh giá trị của tất cả hàng hóa và dịch vụ được sản xuất bởi một nền kinh tế trong một năm nhất định, thể hiện trong giá cơ sở năm, và thường được gọi là “liên tục-giá” “lạm phát đã được hiệu chỉnh” GDP hoặc “GDP đô la liên tục.” Khác với GDP danh nghĩa, GDP thực tế có thể giải thích cho sự thay đổi trong mức giá và cung cấp một con số chính xác hơn về tăng trưởng kinh tế.

  • Real Gross Domestic Product (GDP) là Tổng sản phẩm quốc nội thực tế (GDP).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế Kinh tế học.

  Ý nghĩa – Giải thích

  Real Gross Domestic Product (GDP) nghĩa là Tổng sản phẩm quốc nội thực tế (GDP).

  Tổng sản phẩm quốc nội thực là một thống kê kinh tế vĩ mô đo lường giá trị của hàng hóa và dịch vụ được sản xuất bởi một nền kinh tế trong một giai đoạn cụ thể, được điều chỉnh theo lạm phát.

  Definition: Real gross domestic product (GDP) is an inflation-adjusted measure that reflects the value of all goods and services produced by an economy in a given year, expressed in base-year prices, and is often referred to as “constant-price,” “inflation-corrected” GDP or “constant dollar GDP.” Unlike nominal GDP, real GDP can account for changes in price level and provide a more accurate figure of economic growth.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Real Gross Domestic Product (GDP)

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Kinh tế học Real Gross Domestic Product (GDP) là gì? (hay Tổng sản phẩm quốc nội thực tế (GDP) nghĩa là gì?) Định nghĩa Real Gross Domestic Product (GDP) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Real Gross Domestic Product (GDP) / Bất Tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Truy cập Chuyên mục từ điển kinh của Tratu.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây