Sack And Bale Machine

  Sack And Bale Machine là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Sack And Bale Machine – Definition Sack And Bale Machine – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Máy Vô Bao; Máy Đóng Bao
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Sack And Bale Machine là gì?

  • Sack And Bale Machine là Máy Vô Bao; Máy Đóng Bao.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Sack And Bale Machine

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Sack And Bale Machine là gì? (hay Máy Vô Bao; Máy Đóng Bao nghĩa là gì?) Định nghĩa Sack And Bale Machine là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Sack And Bale Machine / Máy Vô Bao; Máy Đóng Bao. Truy cập Chuyên mục từ điển kinh của Tratu.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây