Short Sale (Real Estate)

  Short Sale (Real Estate) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Short Sale (Real Estate) – Definition Short Sale (Real Estate) – Sở hữu nhà Bán nhà

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Short Sale (Bất động sản)
  Chủ đề Sở hữu nhà Bán nhà

  Định nghĩa – Khái niệm

  Short Sale (Real Estate) là gì?

  Một bán ngắn vào bất động sản là khi một chủ nhà khốn quẫn tài chính bán tài sản của mình cho ít hơn số tiền do trên thế chấp. Người mua của tài sản là một bên thứ ba (không phải là ngân hàng), và tất cả tiền thu được từ việc bán đi để người cho vay. Người cho vay hoặc tha thứ sự khác biệt hoặc được một phán quyết thiếu hụt so với vay đòi hỏi anh ta hoặc cô phải trả cho người cho vay toàn bộ hoặc một phần của phần chênh lệch giữa giá bán và giá trị ban đầu của thế chấp. Ở một số quốc gia, sự khác biệt này phải hợp pháp được tha thứ trong một bán ngắn.

  • Short Sale (Real Estate) là Short Sale (Bất động sản).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Sở hữu nhà Bán nhà.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Short Sale (Real Estate)

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Sở hữu nhà Bán nhà Short Sale (Real Estate) là gì? (hay Short Sale (Bất động sản) nghĩa là gì?) Định nghĩa Short Sale (Real Estate) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Short Sale (Real Estate) / Short Sale (Bất động sản). Truy cập Chuyên mục từ điển kinh của Tratu.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây