Short

  Short là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Short – Definition Short – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Sự Bán Khống, [Mỹ] Người Đầu Cơ Giá Xuống; Người Bán Khống (ở Sở Giao Dịch), Ngắn, Thiếu; Không Đủ, (Bán) Khống, Ngắn Hạn
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Short là gì?

  • Short là Sự Bán Khống, [Mỹ] Người Đầu Cơ Giá Xuống; Người Bán Khống (ở Sở Giao Dịch), Ngắn, Thiếu; Không Đủ, (Bán) Khống, Ngắn Hạn.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Short

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Short là gì? (hay Sự Bán Khống, [Mỹ] Người Đầu Cơ Giá Xuống; Người Bán Khống (ở Sở Giao Dịch), Ngắn, Thiếu; Không Đủ, (Bán) Khống, Ngắn Hạn nghĩa là gì?) Định nghĩa Short là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Short / Sự Bán Khống, [Mỹ] Người Đầu Cơ Giá Xuống; Người Bán Khống (ở Sở Giao Dịch), Ngắn, Thiếu; Không Đủ, (Bán) Khống, Ngắn Hạn. Truy cập Chuyên mục từ điển kinh của Tratu.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây