Simple Loan

  Simple Loan là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Simple Loan – Definition Simple Loan – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Khoản vay Đơn
  Chủ đề Kinh tế
  Tên gọi khác Nợ đơn

  Định nghĩa – Khái niệm

  Simple Loan là gì?

  Khoản vay đơn là một công cụ của thị trường tín dụng cung cấp cho người vay mà người vay đồng ý trả cho người cho vay tiền gốc cộng với một khoản thanh toán bổ sung ( tiền lãi) vào ngày đáo hạn.

  • Simple Loan là Khoản vay Đơn.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa – Giải thích

  Simple Loan nghĩa là Khoản vay Đơn.

  Tổng số tiền thanh toán khoản nợ vay = P + rP = P(1+r) Trong đó P là tiền gốc, i là lãi suất.

  Nếu là khoản khoản tiền được vay trong n năm liên tục thì số tiền khi thanh toán sẽ là P(1+r)n. Đây là cách tính lãi mà lãi hàng năm được cộng gộp vào tiền gốc để tính lãi cho kỳ tiếp theo, hay còn gọi là cách tính lãi gộp.

  Definition: Simple loan is a credit market instrument providing the borrower with an amount of funds that must be repaid to the lender at the maturity date along with an additional payment (interest).

  Ví dụ mẫu – Cách sử dụng

  Ví dụ: Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) cung cấp cho công ty ABC một khoản nợ đơn 10 tỷ đồng với kỳ hạn 1 năm và lãi suất 10% một năm. Sau một năm, công ty ABC phải trả cho ngân hàng VCB tổng số tiền là 10 + (10%× 10) = 11 tỷ đồng (Trong đó: tiền gốc 10 tỷ đồng và tiền lãi 1tỷ đồng).

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Simple Loan

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Simple Loan là gì? (hay Khoản vay Đơn nghĩa là gì?) Định nghĩa Simple Loan là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Simple Loan / Khoản Vay Đơn. Truy cập Chuyên mục từ điển kinh của Tratu.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây