Speed

  Speed là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Speed – Definition Speed – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Tốc Độ
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Speed là gì?

  Từ tốc ký đề cập việc thanh toán trước các tài sản cầm cố cơ sở của các chứng khoán được đảm bảo bằng cầm cố. Có nhiều công thức toán học khác nhau để tính toán số thanh toán trước khoản cho vay, ảnh hưởng trực tiếp đến suất lợi thu đáo hạn được tính trên các chứng khoán được đảm bảo cầm cố; thanh toán trước theo phần trăm không đổi (CPP), ước tính quy về hàng năm khoản thanh toán trước tài sản cầm cố; tỷ lệ thanh toán trước không đổi (CPR), đo lường khoản thanh toán trước, theo tỷ lệ so với tài sản cầm cố hiện tại. Giả định thanh toán trước sẽ dự báo các dòng tiền ước tính khi nợ có cầm cố đảm bảo (CMO) lần đầu được định giá và chào bán cho các nhà đầu tư. Khi danh mục CMO tồn tại theo thời gian, những dòng tiền này sẽ xác định kỳ đáo hạn kỳ vọng (Duration) và thời gian trung bình của chứng khoán. 

  • Speed là Tốc Độ.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Speed

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Speed là gì? (hay Tốc Độ nghĩa là gì?) Định nghĩa Speed là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Speed / Tốc Độ. Truy cập Chuyên mục từ điển kinh của Tratu.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây