Structured Finance

  Structured Finance là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Structured Finance – Definition Structured Finance – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Cho Vay Theo Nhu Cầu Cụ Thể
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Structured Finance là gì?

  Tài chính có cấu trúc là một công cụ tài chính liên quan nhiều đến các tổ chức tài chính lớn hoặc các công ty có nhu cầu tài chính phức tạp, không hài lòng với các sản phẩm tài chính thông thường. Từ giữa những năm 1980, tài chính có cấu trúc đã trở nên phổ biến trong ngành tài chính. Nghĩa vụ nợ được thế chấp (CDO), các công cụ tài chính tổng hợp, nghĩa vụ trái phiếu thế chấp (CBO) và các khoản vay hợp vốn là những ví dụ về các công cụ tài chính có cấu trúc.

  • Structured Finance là Cho Vay Theo Nhu Cầu Cụ Thể.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa – Giải thích

  Structured Finance nghĩa là Cho Vay Theo Nhu Cầu Cụ Thể.

  Tài chính có cấu trúc thường được chỉ định cho người vay, chủ yếu là các tập đoàn lớn, những người có nhu cầu cụ thể cao mà một khoản vay đơn giản hoặc một công cụ tài chính thông thường khác sẽ không đáp ứng. Trong hầu hết các trường hợp, tài chính có cấu trúc liên quan đến một hoặc một số giao dịch tùy ý sẽ được hoàn thành; kết quả là, các công cụ phát triển và thường có rủi ro phải được thực hiện.

   

   

  Definition: Structured finance is a heavily involved financial instrument presented to large financial institutions or companies with complicated financing needs who are unsatisfied with conventional financial products. Since the mid-1980s, structured finance has become popular in the finance industry. Collateralized debt obligations (CDOs), synthetic financial instruments, collateralized bond obligations (CBOs), and syndicated loans are examples of structured finance instruments.

  Ví dụ mẫu – Cách sử dụng

  Khi một khoản vay tiêu chuẩn không đủ để chi trả cho các giao dịch duy nhất được quyết định bởi nhu cầu hoạt động của một tập đoàn, một số sản phẩm tài chính có cấu trúc có thể được triển khai. Cùng với CDO và CBO, nghĩa vụ thế chấp tài sản thế chấp (CMO), hoán đổi mặc định tín dụng (CDS) và chứng khoán lai, kết hợp các yếu tố của chứng khoán nợ và chứng khoán vốn, thường được sử dụng.

   

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Structured Finance

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Structured Finance là gì? (hay Cho Vay Theo Nhu Cầu Cụ Thể nghĩa là gì?) Định nghĩa Structured Finance là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Structured Finance / Cho Vay Theo Nhu Cầu Cụ Thể. Truy cập Chuyên mục từ điển kinh của Tratu.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây