Subject

  Subject là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Subject – Definition Subject – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Dân; Thần Dân; Đề Tài; Chủ Đề; Vấn Đề; Phải; Chịu; Bị; Mắc
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Subject là gì?

  • Subject là Dân; Thần Dân; Đề Tài; Chủ Đề; Vấn Đề; Phải; Chịu; Bị; Mắc.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Subject

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Subject là gì? (hay Dân; Thần Dân; Đề Tài; Chủ Đề; Vấn Đề; Phải; Chịu; Bị; Mắc nghĩa là gì?) Định nghĩa Subject là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Subject / Dân; Thần Dân; Đề Tài; Chủ Đề; Vấn Đề; Phải; Chịu; Bị; Mắc. Truy cập Chuyên mục từ điển kinh của Tratu.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây