Targeted Amortization Class (TAC)

  Targeted Amortization Class (TAC) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Targeted Amortization Class (TAC) – Definition Targeted Amortization Class (TAC) – Mua bán Giao diịch quyền chọn & phái sinh

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Nhắm mục tiêu Khấu hao Class (TAC)
  Chủ đề Mua bán Giao diịch quyền chọn & phái sinh

  Định nghĩa – Khái niệm

  Targeted Amortization Class (TAC) là gì?

  • Targeted Amortization Class (TAC) là Nhắm mục tiêu Khấu hao Class (TAC).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Mua bán Giao diịch quyền chọn & phái sinh.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Targeted Amortization Class (TAC)

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Mua bán Giao diịch quyền chọn & phái sinh Targeted Amortization Class (TAC) là gì? (hay Nhắm mục tiêu Khấu hao Class (TAC) nghĩa là gì?) Định nghĩa Targeted Amortization Class (TAC) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Targeted Amortization Class (TAC) / Nhắm mục tiêu Khấu hao Class (TAC). Truy cập Chuyên mục từ điển kinh của Tratu.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây