The Rest Of The World

  The Rest Of The World là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng The Rest Of The World – Definition The Rest Of The World – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Phần Còn Lại Của Thế Giới
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  The Rest Of The World là gì?

  Phần còn lại của thế giới đề cập đến tất cả các đơn vị tổ chức không cư trú tham gia giao dịch với các đơn vị thường trú hoặc có các liên kết kinh tế khác với các đơn vị cư trú.

  • The Rest Of The World là Phần Còn Lại Của Thế Giới.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa – Giải thích

  The Rest Of The World nghĩa là Phần Còn Lại Của Thế Giới.

  Phần còn lại của thế giới bao gồm là một số đơn vị thể chế nhất định có thể nằm trong phạm vi địa lý của một quốc gia, ví dụ, các khu vực nước ngoài như đại sứ quán, lãnh sự quán hoặc căn cứ quân sự, và cả các tổ chức quốc tế.

  Definition: The rest of the world refers to all non-resident institutional units that enter into transactions with resident units, or have other economic links with resident units.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan The Rest Of The World

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế The Rest Of The World là gì? (hay Phần Còn Lại Của Thế Giới nghĩa là gì?) Định nghĩa The Rest Of The World là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng The Rest Of The World / Phần Còn Lại Của Thế Giới. Truy cập Chuyên mục từ điển kinh của Tratu.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây