Total Assets

  Total Assets là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Total Assets – Definition Total Assets – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Tổng Tài Sản Có; Tích Sản
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Total Assets là gì?

  Tổng tài sản tại bất kỳ ngày nào có nghĩa là tổng tài sản bất động sản không được phân bổ và tất cả các tài sản khác của công ty và các công ty con được xác định theo GAAP (ngoại trừ các khoản phải thu và tài sản vô hình).

   

  • Total Assets là Tổng Tài Sản Có; Tích Sản.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa – Giải thích

  Total Assets nghĩa là Tổng Tài Sản Có; Tích Sản.

  Số tiền cuối cùng của tất cả các khoản đầu tư gộp, tiền mặt và các khoản tương đương, các khoản phải thu và các tài sản khác khi chúng được trình bày trên bảng cân đối kế toán.

   

  Definition: Total assets as of any date means the sum of the undepreciated real estate assets and all other assets of the company and its subsidiaries determined in accordance with GAAP (but excluding accounts receivable and intangibles).

  Ví dụ mẫu – Cách sử dụng

  Ví dụ về tổng tài sản trong một câu nhập tổng tài sản của quỹ vay từ số dư dùng thử của ngày trước. Tổng tài sản cho vay đầu vào từ số dư dùng thử của ngày trước. Xem lại cách tính 33 1/3% tổng tài sản của quỹ vay trong mẫu. Xem xét tính toán số tiền giới hạn cho vay (Tổng tài sản * phần trăm giới hạn). Nếu bất kỳ khoản tiền cho vay nào vượt quá 5% tổng tài sản của quỹ cho vay, số tiền cho vay phải được giảm xuống dưới 5%.

   

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Total Assets

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Total Assets là gì? (hay Tổng Tài Sản Có; Tích Sản nghĩa là gì?) Định nghĩa Total Assets là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Total Assets / Tổng Tài Sản Có; Tích Sản. Truy cập Chuyên mục từ điển kinh của Tratu.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây