Trade Reporting and Compliance Engine – TRACE

  Trade Reporting and Compliance Engine – TRACE là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Trade Reporting and Compliance Engine – TRACE – Definition Trade Reporting and Compliance Engine – TRACE – Luật SEC & cơ quan quản lý

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Báo cáo Thương mại và Tuân Engine – TRACE
  Chủ đề Luật SEC & cơ quan quản lý
  Ký hiệu/viết tắt TRACE

  Định nghĩa – Khái niệm

  Trade Reporting and Compliance Engine – TRACE là gì?

  Công cụ tuân thủ và báo cáo thương mại (TRACE) là một chương trình được phát triển bởi Hiệp hội các nhà kinh doanh chứng khoán Quốc gia (NASD) cho phép báo cáo các giao dịch mua bán không cần kê đơn (OTC) liên quan đến chứng khoán có thu nhập cố định đủ điều kiện. Các nhà môi giới, là thành viên NASD và giao dịch với các chứng khoán có thu nhập cố định cụ thể, được yêu cầu báo cáo các giao dịch của họ theo các quy tắc của Ủy ban chứng khoán và giao dịch (SEC).

  • Trade Reporting and Compliance Engine – TRACE là Báo cáo Thương mại và Tuân Engine – TRACE.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Luật SEC & cơ quan quản lý.

  Ý nghĩa – Giải thích

  Trade Reporting and Compliance Engine – TRACE nghĩa là Báo cáo Thương mại và Tuân Engine – TRACE.

  Theo FINRA, việc sử dụng chương trình TRACE nhằm thiết lập một sân chơi bình đẳng cho tất cả các bên tham gia thị trường. Điều này được thực hiện bằng cách cung cấp cho họ quyền truy cập thời gian thực vào thông tin giá trái phiếu một cách toàn diện. Việc phân phối dữ liệu giao dịch kịp thời nhằm đảm bảo có được quyền truy cập bình đẳng vào thông tin trái phiếu đáng tin cậy về các sản phẩm công ty, đại lý và cấu trúc.

  Từ năm 1998-2001, SEC đã phê duyệt các quy tắc được NASD thông qua liên quan đến các giao dịch trong tất cả các trái phiếu doanh nghiệp của Hoa Kỳ và các giao dịch thu nhập cố định OTC thứ cấp. Các quy tắc này được phát triển để mang lại sự minh bạch hơn về giá cho thị trường trái phiếu. Sau đó, TRACE được đưa vào sử dụng vào năm 2002 để tuân thủ các quy tắc mới được phê duyệt. Chương trình đã thay thế hệ thống định giá thu nhập cố định (FIPS) được sử dụng từ năm 1994.

  TRACE được điều hành bởi cơ quan quản lý ngành tài chính (FINRA). Chương trình cung cấp cho các nhà đầu tư cá nhân và các chuyên gia thị trường quyền truy cập thông tin về gần như tất cả các hoạt động giao dịch thu nhập cố định công cộng và tư nhân OTC. Chương trình TRACE cung cấp tổng hợp dữ liệu giao dịch cho trái phiếu doanh nghiệp công và tư, nợ đại lý và các sản phẩm chứng khoán hóa. Điều đó bao gồm chứng khoán được đảm bảo bằng tài sản và chứng khoán được đảm bảo bằng thế chấp.

  Definition: Trade Reporting and Compliance Engine (TRACE) is a program developed by the National Association of Securities Dealers (NASD) that allows for the reporting of over-the-counter (OTC) transactions pertaining to eligible fixed-income securities. Brokers, who are NASD members and deal with specific fixed-income securities, are required to report their transactions by the Securities and Exchange Commission (SEC) rules.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Trade Reporting and Compliance Engine – TRACE

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Luật SEC & cơ quan quản lý Trade Reporting and Compliance Engine – TRACE là gì? (hay Báo cáo Thương mại và Tuân Engine – TRACE nghĩa là gì?) Định nghĩa Trade Reporting and Compliance Engine – TRACE là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Trade Reporting and Compliance Engine – TRACE / Báo cáo Thương mại và Tuân Engine – TRACE. Truy cập Chuyên mục từ điển kinh của Tratu.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây