Actual Deferral & Actual Contribution Percentage Test (ADP/ACP)

  Actual Deferral & Actual Contribution Percentage Test (ADP/ACP) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Actual Deferral & Actual Contribution Percentage Test (ADP/ACP) – Definition Actual Deferral & Actual Contribution Percentage Test (ADP/ACP) – Tài chính cá nhân Kế hoạch nghỉ hưu

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Thực tế hoãn & thực tế đóng góp Tỷ lệ phần trăm thử nghiệm (ADP / ACP)
  Chủ đề Tài chính cá nhân Kế hoạch nghỉ hưu

  Định nghĩa – Khái niệm

  Actual Deferral & Actual Contribution Percentage Test (ADP/ACP) là gì?

  Các thực tế Tỷ lệ hoãn (ADP) và thực tế đóng góp Tỷ lệ phần trăm (ACP) kiểm tra hai loại xét nghiệm phân biệt đối xử hàng năm 401 (k) kế hoạch phải vượt qua để giữ trạng thái đủ điều mình theo quy định IRS và An ninh Nhân viên nghỉ hưu thu nhập Đạo luật (ERISA) . Cả hai đều được tiến hành để đảm bảo 401 (k) kế hoạch không quá mức có lợi cho người lao động bồi thường cao tại các chi phí của người lao động khác. ADP và kiểm tra ACP phải được thông qua để đáp ứng các yêu cầu phi phân biệt đối xử của IRS nếu kế hoạch này là để tiếp tục.

  • Actual Deferral & Actual Contribution Percentage Test (ADP/ACP) là Thực tế hoãn & thực tế đóng góp Tỷ lệ phần trăm thử nghiệm (ADP / ACP).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Tài chính cá nhân Kế hoạch nghỉ hưu.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Actual Deferral & Actual Contribution Percentage Test (ADP/ACP)

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Tài chính cá nhân Kế hoạch nghỉ hưu Actual Deferral & Actual Contribution Percentage Test (ADP/ACP) là gì? (hay Thực tế hoãn & thực tế đóng góp Tỷ lệ phần trăm thử nghiệm (ADP / ACP) nghĩa là gì?) Định nghĩa Actual Deferral & Actual Contribution Percentage Test (ADP/ACP) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Actual Deferral & Actual Contribution Percentage Test (ADP/ACP) / Thực tế hoãn & thực tế đóng góp Tỷ lệ phần trăm thử nghiệm (ADP / ACP). Truy cập Chuyên mục từ điển kinh của Tratu.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây