Adequate

Định nghĩa Adequate là gì?

AdequateĐầy đủ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Adequate – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Đủ tốt, mặc dù không nhất thiết phải là nhất hoặc tốt nhất; đủ. “Kỹ năng của cô đã đầy đủ cho công việc, nhưng chúng tôi thuê một ứng cử viên đủ điều kiện hơn.”

Definition – What does Adequate mean

Good enough, although not necessarily the most or the best; sufficient. “Her skills were adequate for the job, but we hired a more qualified candidate.”

Source: ? Business Dictionary