PEC File

? Cách mở file .PEC? Những phần mềm mở file .PEC và sửa file lỗi. Convert Binary PEC file sang định dạng khác.

.PEC File Extension

   

File name PEC File
File Type Brother Embroidery File
Nhà phát triển Brother International Corporation
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.3 ★ (6 Bình chọn)

File .PEC là file gì?

PEC là Data Files – Brother Embroidery File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Brother International Corporation.

Tập tin được tạo ra bởi máy may Brother, mà có thể được sử dụng để làm hàng thêu ren; chứa một mô hình khâu có thể được nạp vào một máy may; sử dụng bởi một máy may để tự động may một thêu.

What is a PEC file?

File created by Brother sewing machines, which can be used to make embroideries; contains a stitch pattern that can be loaded onto a sewing machine; used by a sewing machine to automatically sew an embroidery.

Cách mở .PEC file

Để mở file .PEC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PEC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PEC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PEC do người dùng đóng góp.

  • 5DEmbroidery
  • MyEditor Application
  • MyEditor Application
  • 3D Embroidery
  • Embird
  • Wings xp
  • Wings xp

Chuyển đổi file .PEC

File .PEC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.