Aggregator

  Aggregator là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Aggregator – Definition Aggregator – Đầu tư khác Đầu tư Bất động sản

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Bộ tổng hợp
  Chủ đề Đầu tư khác Đầu tư Bất động sản

  Định nghĩa – Khái niệm

  Aggregator là gì?

  Bộ tổng hợp chính là một thực thể mua các khoản thế chấp từ các tổ chức tài chính, sau đó chuyển chúng thành chứng khoán được thế chấp (MBS). Người tổng hợp có thể là ngân hàng phát hành hoặc công ty con trong chính tổ chức tài chính hay người môi giới, đại lý, phóng viên hoặc một loại công ty tài chính khác. Các nhà tổng hợp kiếm được lợi nhuận bằng cách mua các khoản thế chấp riêng lẻ với giá thấp hơn và sau đó bán MBS gộp với giá cao hơn.

  • Aggregator là Bộ tổng hợp.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Đầu tư khác Đầu tư Bất động sản.

  Ý nghĩa – Giải thích

  Aggregator nghĩa là Bộ tổng hợp.

  Về cơ bản bộ tổng hợp là các nhà cung cấp dịch vụ loại bỏ một số nhà phát hành nỗ lực cần phải trải qua trong việc tạo ra bảo mật được thế chấp. Tùy thuộc vào những gì khách hàng cuối cùng đang tìm kiếm, người tổng hợp có thể tìm kiếm rồi mua một loại thế chấp được xác định từ một nhóm người cho vay, người khởi tạo khác nhau.

  Definition: An aggregator is an entity that purchases mortgages from financial institutions and then securitizes them into mortgage-backed securities (MBS). Aggregators can be the issuing banks or subsidiaries within the financial institutions themselves or brokers, dealers, correspondents, or another type of financial corporation. Aggregators earn profit by purchasing individual mortgages at lower prices and then selling the pooled MBS at a higher premium.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Aggregator

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Đầu tư khác Đầu tư Bất động sản Aggregator là gì? (hay Bộ tổng hợp nghĩa là gì?) Định nghĩa Aggregator là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Aggregator / aggregator. Truy cập Chuyên mục từ điển kinh của Tratu.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây