AI Suite II

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download AI Suite II – NA

Phần mềm AI Suite II

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

AI Suite II là phần mềm gì?

AI Suite II là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của AI Suite II là Version NA (cập nhật NA)

Al Suite II thực sự là một thiết bị có hiệu quả mà hy vọng sẽ cung cấp cho bạn up-to-date thông tin chi tiết về tàu mẹ của riêng bạn và cũng để giúp bạn tinh chỉnh những hạn chế của nó. Nó được tạo ra cho và sẽ trở nên thiết lập chỉ với các hệ thống máy tính với một ASUS motherboard.You có thể sử dụng phần mềm đặc biệt này để đọc nhiệt độ thực tế, tốc độ quạt thực tế và cũng là điện áp kết hợp với các thành phần hệ thống quan trọng. Chi tiết này có xu hướng được thu thập thông qua các thụ thể trên bo mạch thực tế và được hiển thị chương trình instantly.This cũng chứa các công cụ khác nhau để điều chỉnh các biến thực tế liên quan đến sản phẩm cụ thể như tốc độ quạt để có thể cải thiện sự cân bằng. Điều này cho phép bạn thay đổi điện áp thực tế từ chip xử lý cũng như dung lượng bộ nhớ và cũng để bảo tồn các hỗn hợp tham số thực tế đối với một số lý lịch thành viên có thể được đóng gói sau này chỉ với một click.As phần mềm là không thực sự cống hiến với để Hardcore ép xung, bạn có thể vẫn sử dụng nó để cải thiện các biến cụ thể để có thể tăng cường hiệu quả từ chương trình. Nếu bạn muốn kiểm tra các kết quả liên quan đến những thay đổi cụ thể mà không cần phải đối phó với hệ thống BIOS, Al Suite II Mời bạn ứng dụng resources.The cơ bản bao gồm một chức năng sửa chữa mà ngay lập tức liên kết trực tuyến cũng như thông báo cho bạn về những cập nhật mới truy cập tru để kiểm tra BIOS của mainboard. Đây là một Gizmo hữu ích cho khách hàng của bạn rằng đang tìm kiếm lợi nhuận thông qua việc cải tiến áp dụng trong version.The giao diện người dùng thực tế mới nhất từ ​​hệ thống là đơn giản để hiểu và cung cấp truy cập nhanh đến bất kỳ hoặc tất cả các chức năng. Bạn có thể làm ảnh hưởng đến điện áp kết hợp với một số yếu tố cũng như xem kết quả cùng với chỉ một vài con chuột clicks.In chung, Al Suite II Mời quý khách đơn giản với thiết bị sử dụng để có được up-to-date thông tin chi tiết về hệ thống cũng như để điều chỉnh một vài trong số các thành phần.

What is AI Suite II?

Al Suite II is really an effective device which hopes to offer you up-to-date details about your own mother board and also to assist you to fine tune its limitations. It is created for and will become set up only to computer systems with an ASUS motherboard.You may use this particular software to read the actual temperatures, the actual fan speed and also the voltages associated with essential system components. This detail tends to be gathered through the receptors on the actual motherboard and is shown instantly.This program also contains the various tools in order to modify the actual variables associated with specific products like the fan speed to be able to improve the balance. This enables you to change the actual voltage from the processor chip as well as memory space and also to conserve the actual parameter mixtures to some user profile which can be packed later on with only one click.As the software is not really devoted with to hardcore overclocking, you are able to nevertheless utilize it to improve specific variables to be able to boost the efficiency from the program. If you wish to examination the result associated with specific changes without needing to deal with the system BIOS, Al Suite II offers you the fundamental resources.The application consists of a fix function which instantly links online as well as informs you of the accessible up-dates for the BIOS of the mainboard. This is a useful gizmo for your customers that are looking for profit through the enhancements applied within the newest version.The actual user interface from the system is simple to comprehend and offers quick access to any or all the functions. You are able to affect the voltage associated with a number of elements as well as see the results along with just a couple of mouse clicks.In general, Al Suite II offers you a simple to use device to get up-to-date details about the system as well as for adjusting a few of the components.

Các loại file được mở bởi AI Suite II

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm AI Suite II có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download AI Suite II

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg