Alternative Depreciation System – ADS

  Alternative Depreciation System – ADS là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Alternative Depreciation System – ADS – Definition Alternative Depreciation System – ADS – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Hệ Thống Khấu Hao Thay Thế
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Alternative Depreciation System – ADS là gì?

  Alternative Depreciation System (viết tắt là ADS) là một lịch trình khấu hao với giai đoạn phục hồi theo đường thẳng thường phản ánh tuổi thọ của khấu hao tài sản. Người nộp thuế chọn sử dụng hệ thống khấu hao thay thế cảm thấy rằng lịch trình thay thế sẽ cho phép kết hợp khấu trừ khấu hao tốt hơn so với thu nhập so với giai đoạn phục hồi thông thường. Khi họ đã chuyển từ một phương thức thay thế, chẳng hạn như hệ thống thay thế chi phí tăng tốc được sửa đổi (MACRS), người nộp thuế không thể chuyển đổi trở lại.

  • Alternative Depreciation System – ADS là Hệ Thống Khấu Hao Thay Thế.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa – Giải thích

  Alternative Depreciation System – ADS nghĩa là Hệ Thống Khấu Hao Thay Thế.

  Người nộp thuế chọn lịch trình ADS phải sử dụng lịch trình này cho tất cả các tài sản cùng loại được đưa vào sử dụng trong năm tính thuế. Tuy nhiên, người nộp thuế có thể chọn lịch trình ADS cho bất động sản trên cơ sở từng tài sản. Lịch trình phục hồi hệ thống khấu hao thay thế được liệt kê trong Ấn phẩm IRS 946.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Alternative Depreciation System – ADS

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Alternative Depreciation System – ADS là gì? (hay Hệ Thống Khấu Hao Thay Thế nghĩa là gì?) Định nghĩa Alternative Depreciation System – ADS là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Alternative Depreciation System – ADS / Hệ Thống Khấu Hao Thay Thế. Truy cập Chuyên mục từ điển kinh của Tratu.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây