AZW File

? Cách mở file .AZW? Những phần mềm mở file .AZW và sửa file lỗi. Convert Binary AZW file sang định dạng khác.

.AZW File Extension

   

File name AZW File
File Type Amazon Kindle eBook File
Nhà phát triển Amazon
Phân loại eBook Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (32 Bình chọn)

File .AZW là file gì?

AZW là eBook Files – Amazon Kindle eBook File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Amazon.

tập tin một AZW là sách điện tử kỹ thuật số định dạng cho Amazon Kindle, thiết bị đọc không dây. Nó chứa văn bản và chương đánh dấu cuốn sách định dạng và cũng tương tự như một file Mobipocket .PRC. file AZW có thể được chuyển từ PC sang Kindle thông qua kết nối USB tiêu chuẩn và cũng có thể được đọc bằng cách sử dụng phần mềm máy tính để bàn Kindle.

What is a AZW file?

An AZW file is a digital eBook formatted for the Amazon Kindle, a wireless reading device. It contains formatted book text and chapter markers and is similar to a Mobipocket .PRC file. AZW files can be transferred from a PC to the Kindle via a standard USB connection and can also be read using the Kindle desktop software.

Cách mở .AZW file

Để mở file .AZW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AZW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AZW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AZW do người dùng đóng góp.

  • Amazon Kindle
  • Amazon Kindle for PC
  • Amazon Kindle for PC
  • Cool Reader
  • Sumatra PDF
  • Amazon Kindle for Mac
  • Amazon Kindle for Mac

Chuyển đổi file .AZW

File .AZW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Convert azw to pdf