Back-end Loan

  Back-end Loan là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Back-end Loan – Definition Back-end Loan – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Phí Tính Sau
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Back-end Loan là gì?

  Quỹ hỗ tương có tính hoa hồng doanh thu hay chi phí, khi nhà đầu tư chuyển nhượng hay bán cổ phiếu trong quỹ. Cũng được gọi là hoa hông tính sau. So sánh với phí ban đầu.

  • Back-end Loan là Phí Tính Sau.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Back-end Loan

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Back-end Loan là gì? (hay Phí Tính Sau nghĩa là gì?) Định nghĩa Back-end Loan là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Back-end Loan / Phí Tính Sau. Truy cập Chuyên mục từ điển kinh của Tratu.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây