Balabolka

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Balabolka – NA

Phần mềm Balabolka

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Balabolka là phần mềm gì?

Balabolka là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Balabolka là Version NA (cập nhật NA)

Balabolka là một chương trình mà đọc văn bản lớn cho người dùng từ một loạt các loại tập tin bao gồm ODT, RTF, FB2, HTML, DOC, và các tập tin PDF. Nó sử dụng API4 Speech và 65 trong Microsoft cho phép người dùng tinh chỉnh một vài thông số bằng giọng nói giống như dầu hắc ín và tốc độ. Ngoài ra, danh sách thay thế cho phép người dùng để cải thiện phát âm của chất lượng âm thanh. Nói chung, nó hỗ trợ đọc điều khiển từ khay hệ thống hoặc bằng phím tắt, da, và màu nền toàn cầu.

What is Balabolka?

Balabolka is a program that reads texts aloud for users from a variety of file types which includes ODT, RTF, FB2, HTML, DOC, and PDF files. It uses the Speech API4 and 65 in Microsoft that lets users fine tune several voice parameters like pitch and rate. Also, the substitution list allows users to improve the articulation of voice quality. Generally, it supports control reading from the system tray or by the global hotkeys, skins, and background color.

Các loại file được mở bởi Balabolka

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Balabolka có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) BXT

Download Balabolka

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg