Big Fish Games

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Big Fish Games – NA

Phần mềm Big Fish Games

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Big Fish Games là phần mềm gì?

Big Fish Games là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Big Fish Games là Version NA (cập nhật NA)

Game Manager là trình duyệt độc quyền plug-in có dạng của một thanh công cụ, nơi bạn có thể theo dõi của bạn Big Fish Games mà không để lại trang web hiện tại của bạn. Cùng với tiêu chuẩn chức năng thanh công cụ chung cho tất cả các thanh công cụ, nó cho phép bạn sử dụng nó như bạn muốn bất kỳ công cụ tìm kiếm thông thường khác bằng cách tìm kiếm trên web cho các từ khóa bạn đưa vào, nếu không tìm kiếm toàn bộ cơ sở dữ liệu của Big Fish Games cho các trò chơi và khuyến mãi . Thanh công cụ là một add-on miễn phí và làm việc với Windows XP, Vista, và Windows 7, cho 32 và 64-bit phiên bản, và Internet Explorer 6 và cao hơn và Mozilla Firefox 2 và cao hơn. Cài đặt cũng rất dễ dàng, như là gỡ bỏ nó nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể không cần nó không longer.Using Game quản lý Toolbar, bạn có thể tìm kiếm và truy cập Big Fish Games’ đặc biệt chào hàng, giảm giá, và khuyến mãi, tất cả trong một dễ dàng để tầm , thuận tiện địa điểm. Ngoài ra, bạn có thể tìm kiếm cho các trò chơi, trò chơi quản lý mua của bạn hoặc những người bổ sung vào thư viện của bạn, nhận được thông báo của phiên bản mới hoặc các trò chơi nóng và phổ biến trong vài ngày qua, và thậm chí xem video của trò chơi.

What is Big Fish Games?

The Game Manager is the exclusive browser plug-in that takes the form of a toolbar, where you can track your Big Fish Games without leaving your current webpage. Along with the standard toolbar function common to all toolbars, it allows you to use it as you would like any other normal search engine by searching the web for the keywords you put in, or else search the entire Big Fish Games database for games and promos. The toolbar is a free add-on and works with Windows XP , Vista, and Windows 7, for 32- and 64-bit versions, and for Internet Explorer 6 and higher and Mozilla Firefox 2 and higher. Installation is also easy, as is its removal if you think you may not need it no longer.Using the Game Manager Toolbar, you can search for and access Big Fish Games’ special offers, discounts, and promos, all in one easy to reach, convenient location. Aside from this, you can search for games, manage your purchased games or those added to your library, get notified of new releases or hot and popular games in the past few days, and even watch videos of games.

Các loại file được mở bởi Big Fish Games

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Big Fish Games có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download Big Fish Games

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg