GROOVE File

? Cách mở file .GROOVE? Những phần mềm mở file .GROOVE và sửa file lỗi. Convert Binary GROOVE file sang định dạng khác.

.GROOVE File Extension

   

File name GROOVE File
File Type ACID Groove File
Nhà phát triển MAGIX
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .GROOVE là file gì?

GROOVE là Audio Files – ACID Groove File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi MAGIX.

Nhịp điệu texturing tập tin được sử dụng bởi MAGIX ACID, một âm thanh-chỉnh sửa và chương trình trộn; chứa một “rãnh”, mà có thể thay đổi nhịp điệu của một ca khúc; sử dụng để thêm cảm giác để theo dõi vòng lặp tuyến tính.

What is a GROOVE file?

Rhythm texturing file used by MAGIX ACID, an audio-editing and mixing program; contains a “groove,” which can alter the rhythm of a track; used for adding feel to linear loop tracks.

Cách mở .GROOVE file

Để mở file .GROOVE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GROOVE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GROOVE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GROOVE do người dùng đóng góp.

  • MAGIX ACID Pro 9
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Sony ACID Pro

Chuyển đổi file .GROOVE

File .GROOVE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.