XMV File

? Cách mở file .XMV? Những phần mềm mở file .XMV và sửa file lỗi. Convert Binary XMV file sang định dạng khác.

.XMV File Extension

   

File name XMV File
File Type Xbox Media Video File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Video Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.1 ★ (8 Bình chọn)

File .XMV là file gì?

XMV là Video Files – Xbox Media Video File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

tập tin video được sử dụng bởi một số trò chơi dành cho hệ thống giao diện điều khiển Xbox; sử dụng một định dạng được phát triển bởi Microsoft đặc biệt để phát lại trên Xbox; thường chuyển đổi từ một file .WMV sang định dạng XMV sử dụng xmvtool, một chương trình bao gồm các công cụ phát triển phần mềm Xbox cung cấp bởi Microsoft.

What is a XMV file?

Video file used by some games for the Xbox console system; uses a format developed by Microsoft specifically for playback on the Xbox; typically converted from a .WMV file to the XMV format using xmvtool, a program included with the Xbox software development kit provided by Microsoft.

Cách mở .XMV file

Để mở file .XMV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XMV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XMV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XMV do người dùng đóng góp.

  • FFmpeg
  • Final Media Player
  • Final Media Player
  • VideoPad Video Editor
  • WindowsPlayer

Chuyển đổi file .XMV

File .XMV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.