RCB File

? Cách mở file .RCB? Những phần mềm mở file .RCB và sửa file lỗi. Convert N/A RCB file sang định dạng khác.

.RCB File Extension

   

File name RCB File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .RCB là file gì?

RCB là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .RCB file

Để mở file .RCB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RCB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RCB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RCB do người dùng đóng góp.

  • Rugrats Print Shop

Chuyển đổi file .RCB

File .RCB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.