BCT File

? Cách mở file .BCT? Những phần mềm mở file .BCT và sửa file lỗi. Convert Binary BCT file sang định dạng khác.

.BCT File Extension

   

File name BCT File
File Type Adobe Bridge Thumbnail Cache File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (3 Bình chọn)

File .BCT là file gì?

BCT là Data Files – Adobe Bridge Thumbnail Cache File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

Một tập tin BCT là một tập tin bộ nhớ cache được tạo ra bởi Adobe Bridge, một ứng dụng quản lý tập tin Adobe CreativeCloud (CC). Nó chứa hình thu nhỏ được tạo ra tự động bởi các ứng dụng khi duyệt hình ảnh. file BCT được sử dụng để cung cấp truy cập nhanh đến thông tin tóm tắt hình ảnh.

What is a BCT file?

A BCT file is a cache file generated by Adobe Bridge, an Adobe CreativeCloud (CC) file management application. It contains thumbnails created automatically by the application when browsing images. BCT files are used for providing quick access to image summary information.

Cách mở .BCT file

Để mở file .BCT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BCT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BCT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BCT do người dùng đóng góp.

  • Adobe Bridge CC 2019
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • SoftNote2002
  • Business Card Maker
  • BookCoverPro
  • BookCoverPro

Chuyển đổi file .BCT

File .BCT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.