Selfie

Định nghĩa Selfie là gì?

SelfieChụp ảnh tự sướng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Selfie – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một chụp ảnh tự sướng là một thuật ngữ không chính thức dùng để mô tả một bức ảnh tự chụp chân dung được tải lên và được đăng trên các trang web mạng xã hội. Đối tượng thường mất hình ảnh tầm tay. Một phương pháp sử dụng để chụp tự sướng là để chụp ảnh phản chiếu của một người trong một tấm gương.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một số người sử dụng bộ lọc hoặc Photoshop để giấu sai sót về thể chất và thích được hay ý kiến ​​tích cực trên phương tiện truyền thông xã hội. Họ cũng có thể được sử dụng bởi các đối tượng để ghi lại các sự kiện và hoạt động hàng ngày.

What is the Selfie? – Definition

A selfie is an informal term used to describe a self-portrait photo that is uploaded and posted on social networking sites. The subject usually takes the picture at arm’s length. Another method used to take a selfie is to take a picture of one’s reflection in a mirror.

Understanding the Selfie

Some people use filters or Photoshop to hide physical flaws and gain likes or positive comments over social media. They also may be used by subjects to document daily events and activities.

Thuật ngữ liên quan

  • Social Network
  • Facebook
  • Google Plus (Google+)
  • Digital Camera
  • Camera Phone
  • Selfiediction
  • Browser Modifier
  • Clickjack Attack
  • Conficker
  • Dropper

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm