LIT File

? Cách mở file .LIT? Những phần mềm mở file .LIT và sửa file lỗi. Convert N/A LIT file sang định dạng khác.

.LIT File Extension

   

File name LIT File
File Type 1eBook File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại eBook Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (30 Bình chọn)

File .LIT là file gì?

LIT là eBook Files – 1eBook File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Phiên bản điện tử của một cuốn sách hay các ấn phẩm lưu trong định dạng Microsoft LIT; bao gồm quản lý bản quyền (DRM) thông tin kỹ thuật số, để bảo vệ quyền tác giả bằng cách hạn chế các hệ thống mỗi cuốn sách có thể được đọc trên.

What is a LIT file?

Electronic version of a book or other publication saved in the Microsoft LIT format; includes digital rights management (DRM) information, which protects copyrights by limiting the systems each book can be read on.

Cách mở .LIT file

Để mở file .LIT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LIT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LIT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LIT do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Reader
  • Convert LIT
  • Convert LIT
  • BookDesigner
  • Convert LIT Mac
  • Calibre
  • Calibre

Chuyển đổi file .LIT

File .LIT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Convert lit to pdf