Wireless Router

Định nghĩa Wireless Router là gì?

Wireless RouterBộ phát wifi. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Wireless Router – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một router không dây là một thiết bị cho phép mạng không dây chuyển tiếp gói và định tuyến, và đóng vai trò như một điểm truy cập trong một mạng lưới khu vực địa phương. Nó hoạt động giống như một router không dây nhưng thay dây với tín hiệu vô tuyến không dây để giao tiếp trong và môi trường bên ngoài mạng. Nó có thể hoạt động như một công tắc và như một bộ định tuyến Internet và điểm truy cập.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Wireless Router? – Definition

A wireless router is a device that enables wireless network packet forwarding and routing, and serves as an access point in a local area network. It works much like a wired router but replaces wires with wireless radio signals to communicate within and to external network environments. It can function as a switch and as an Internet router and access point.

Understanding the Wireless Router

Thuật ngữ liên quan

  • Router
  • Switch Router
  • Bridge Router
  • Wireless Local Area Network (WLAN)
  • Wireless Access Point (WAP)
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic
  • InfiniBand
  • Snooping Protocol

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm