CM2 File

? Cách mở file .CM2? Những phần mềm mở file .CM2 và sửa file lỗi. Convert N/A CM2 file sang định dạng khác.

.CM2 File Extension

   

File name CM2 File
File Type Poser Camera Set File
Nhà phát triển Bondware
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .CM2 là file gì?

CM2 là 3D Image Files – Poser Camera Set File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Bondware.

Máy ảnh bộ tập tin được sử dụng bởi Poser, một mô hình 3D hình và chương trình hoạt hình; chứa các vị trí camera cho máy ảnh khác nhau được sử dụng bởi Poser; địa điểm máy ảnh xác định quan điểm xem của một mô hình 3D hoặc cảnh.

What is a CM2 file?

Camera set file used by Poser, a 3D figure modeling and animation program; contains camera positions for different cameras used by Poser; camera locations determines the viewing perspective of a 3D model or scene.

Cách mở .CM2 file

Để mở file .CM2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CM2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CM2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CM2 do người dùng đóng góp.

  • Bondware Poser
  • Poser Debut Application
  • Poser Debut Application
  • Media Player Classic
  • Poser Application

Chuyển đổi file .CM2

File .CM2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.