Visio Standard

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Visio Standard – NA

Phần mềm Visio Standard

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Visio Standard là phần mềm gì?

Visio Standard là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Visio Standard là Version NA (cập nhật NA)

Microsoft Visio 2010 cho Windows có sẵn trong ba phiên bản – Standard, Professional, và Premium. Standard và Professional phiên bản, cả phần giao diện tương tự. Tuy nhiên, sau này có thêm mẫu cho sơ đồ cao cấp hơn và bố trí, cũng như khả năng độc đáo được thiết kế để làm cho nó dễ dàng cho người dùng kết nối sơ đồ của họ với các nguồn dữ liệu, cũng như hiển thị dữ liệu của họ đồ họa. Phiên bản tính năng cao cấp ba loại biểu đồ bổ sung cũng như quy tắc thông minh, xác nhận, và tiến trình con. Visio 2010 và các phiên bản trước của nó tất cả bản vẽ đọc và viết trong các định dạng tập tin VSD và VDX. VSD là định dạng tập tin nhị phân độc quyền được sử dụng trong tất cả các phiên bản trước đó Visio của. VDX cũng là một XML tài liệu và định dạng Schema dựa trên. Visio 2013 giọt hỗ trợ cho việc viết các file VDX, ủng hộ của các định dạng tập tin VSDX và VSDM mới. Một VSDX hoặc một tập tin VSDM bao gồm một nhóm các tập tin XML được lưu trữ bên trong một file ZIP. Sự khác biệt duy nhất giữa hai người là file VSDM chứa macro. Chương trình chặt nghiêm những tập tin này, vì chúng có xu hướng để nhận được virus macro.

What is Visio Standard?

Microsoft Visio 2010 for Windows is available in three editions – Standard, Professional, and Premium. The Standard and Professional editions, both share similar interfaces. However, the latter has additional templates for more advanced diagrams and layouts, as well as unique capabilities that are intended to make it easy for users to connect their diagrams to data sources, as well as display their data graphically. The Premium edition features three additional diagram types as well as intelligent rules, validation, and subprocess. Visio 2010 and its earlier versions all read and write drawings in VSD and VDX file formats. VSD is the proprietary binary file format that is used in all of Visio’s previous editions. VDX is also a documented XML and Schema-based format. Visio 2013 drops support for writing VDX files, in favor of the new VSDX and VSDM file formats. A VSDX or a VSDM file consists of a group of XML files that are archived inside a ZIP file. The only difference between these two is that VSDM files contain macros. The program strictly secures these files, since they are prone to getting macro viruses.

Các loại file được mở bởi Visio Standard

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Visio Standard có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) VSDVSSVSTVSW

Download Visio Standard

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg