CTF File

? Cách mở file .CTF? Những phần mềm mở file .CTF và sửa file lỗi. Convert Binary CTF file sang định dạng khác.

.CTF File Extension

   

File name CTF File
File Type 1WhereIsIt Catalog File
Nhà phát triển Robert Galle
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.8 ★ (14 Bình chọn)

File .CTF là file gì?

CTF là Data Files – 1WhereIsIt Catalog File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Robert Galle.

Chứa một danh mục của một bộ sưu tập phương tiện truyền thông; có thể bao gồm CD-ROM, DVD, CD âm thanh, ổ đĩa cứng, ổ đĩa rời, ổ đĩa mạng, và phương tiện lưu trữ khác công nhận bởi Windows.

What is a CTF file?

Contains a catalog of a media collection; may include CD-ROMs, DVDs, audio CDs, hard drives, removable drives, network drives, and other storage media recognized by Windows.

Cách mở .CTF file

Để mở file .CTF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CTF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CTF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CTF do người dùng đóng góp.

  • WinRAR
  • PhotoSuite Starter Edition
  • PhotoSuite Starter Edition
  • SnapGene Viewer
  • Media Player Classic
  • Microsoft Office
  • Microsoft Office

Chuyển đổi file .CTF

File .CTF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.