VFP File

? Cách mở file .VFP? Những phần mềm mở file .VFP và sửa file lỗi. Convert N/A VFP file sang định dạng khác.

.VFP File Extension

   

File name VFP File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .VFP là file gì?

VFP là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .VFP file

Để mở file .VFP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VFP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VFP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VFP do người dùng đóng góp.

  • FastFlick
  • VisualFoundation
  • VisualFoundation
  • ValloFlex PLAN
  • Visual Fitness Planner
  • Vibration Research Corporation VibrationVIEW
  • Vibration Research Corporation VibrationVIEW

Chuyển đổi file .VFP

File .VFP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.