AOM File

? Cách mở file .AOM? Những phần mềm mở file .AOM và sửa file lỗi. Convert N/A AOM file sang định dạng khác.

.AOM File Extension

   

File name AOM File
File Type After Effects Output Module
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .AOM là file gì?

AOM là Settings Files – After Effects Output Module, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

thiết lập đầu ra video tập tin được tạo ra bởi After Effects, một ứng dụng đồ họa chuyển động và hiệu ứng video; tiết kiệm tùy chọn đầu ra video như các định dạng tập tin, hồ sơ màu sắc, và nén; được sử dụng để xử lý video render sang một định dạng đầu ra cuối cùng; cũng cho phép thiết lập mô-đun đầu ra để được tái sử dụng.

What is a AOM file?

Video output settings file created by After Effects, a motion graphics and video effects application; saves video output options such as the file format, color profile, and compression; used for processing rendered video into a final output format; also enables output module settings to be reused.

Cách mở .AOM file

Để mở file .AOM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AOM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AOM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AOM do người dùng đóng góp.

  • Adobe After Effects 2020
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Adobe Systems AdobeDownloadManager

Chuyển đổi file .AOM

File .AOM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.