GNM File

? Cách mở file .GNM? Những phần mềm mở file .GNM và sửa file lỗi. Convert XML GNM file sang định dạng khác.

.GNM File Extension

   

File name GNM File
File Type Gnumeric Spreadsheet
Nhà phát triển The GNOME Project
Phân loại Spreadsheet Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .GNM là file gì?

GNM là Spreadsheet Files – Gnumeric Spreadsheet, dưới định dạng XML được phát triển bởi The GNOME Project.

tập tin bảng tính được tạo ra bởi Gnumeric, một ứng dụng bảng tính mã nguồn mở được phát triển bởi các dự án GNOME; cửa hàng thông tin định dạng, biểu đồ và dữ liệu khác được sử dụng trong bảng tính; tương tự như các file bảng tính Excel (XLSX), cả hai đều có chứa dữ liệu lưu trong định dạng XML; nén bằng GZIP.

What is a GNM file?

Spreadsheet file created by Gnumeric, an open source spreadsheet application developed by the GNOME Project; stores formatting information, charts, and other data used in the spreadsheet; similar to Excel spreadsheet files (.XLSX), both containing data stored in the XML format; compressed using GZIP compression.

Cách mở .GNM file

Để mở file .GNM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GNM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GNM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GNM do người dùng đóng góp.

  • Gnumeric

Chuyển đổi file .GNM

File .GNM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.