PVI File

? Cách mở file .PVI? Những phần mềm mở file .PVI và sửa file lỗi. Convert N/A PVI file sang định dạng khác.

.PVI File Extension

   

File name PVI File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .PVI là file gì?

PVI là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .PVI file

Để mở file .PVI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PVI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PVI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PVI do người dùng đóng góp.

  • IPM
  • PV Elite
  • PV Elite
  • PVElite

Chuyển đổi file .PVI

File .PVI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.