ASTA File

? Cách mở file .ASTA? Những phần mềm mở file .ASTA và sửa file lỗi. Convert N/A ASTA file sang định dạng khác.

.ASTA File Extension

   

File name ASTA File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .ASTA là file gì?

ASTA là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .ASTA file

Để mở file .ASTA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ASTA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ASTA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ASTA do người dùng đóng góp.

  • astah* community
  • astah* professional
  • astah* professional
  • astah community
  • Astah Professional

Chuyển đổi file .ASTA

File .ASTA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.