CELTX File

? Cách mở file .CELTX? Những phần mềm mở file .CELTX và sửa file lỗi. Convert N/A CELTX file sang định dạng khác.

.CELTX File Extension

   

File name CELTX File
File Type Celtx Project File
Nhà phát triển Celtx
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (16 Bình chọn)

File .CELTX là file gì?

CELTX là Data Files – Celtx Project File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Celtx.

Dự án tạo ra với Celtx, một chương trình phần mềm tất cả-trong-một phương tiện truyền thông trước sản xuất; bao gồm lập kế hoạch dự án, phát triển kịch bản, và các tính năng sáng tạo kịch bản; tất cả dữ liệu được lưu trữ trong một định dạng cơ sở dữ liệu bên trong một file Celtx duy nhất.

What is a CELTX file?

Project created with Celtx, an all-in-one media pre-production software program; includes project scheduling, screenplay development, and storyboard creation features; all data is stored in a database format within a single CELTX file.

Cách mở .CELTX file

Để mở file .CELTX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CELTX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CELTX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CELTX do người dùng đóng góp.

  • Celtx

Chuyển đổi file .CELTX

File .CELTX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.