ChemDraw Ultra

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download ChemDraw Ultra – NA

Phần mềm ChemDraw Ultra

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

ChemDraw Ultra là phần mềm gì?

ChemDraw Ultra là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của ChemDraw Ultra là Version NA (cập nhật NA)

ChemDraw Ultra là phần mềm dự định sẽ được sử dụng bởi các nhà hóa học trong sản xuất thông minh bản vẽ, cơ sở dữ liệu, và các ấn phẩm liên quan đến lĩnh vực của họ về studies.Chemistry dựa trên bản vẽ giải pháp này được sản xuất bởi các nhà hóa học để thực hiện các bài thuyết trình về môn hóa học khác nhau sử dụng để kiểm tra polymer sinh học và vật liệu polime, trình tự ADN, trình tự RNA, vật liệu hữu cơ cũng như chất orgaanometallic. Phần mềm này về cơ bản là sử dụng để dự báo hành vi và tính chất của các vật liệu tổng hợp để có thể được lên kế hoạch và đẩy through.ChemDraw cực được sử dụng để thúc đẩy quá trình tổng hợp đồng thời đảm bảo tính chính xác của dữ liệu để các nhà hóa học có thể sản xuất tên IUPAC thích hợp của vật liệu khác nhau. câu hỏi sở hạ tầng có thể được giải quyết bằng cách sử dụng các công cụ được cung cấp với phần mềm. Tìm kiếm các hợp chất và hóa chất có thể được thực hiện bằng cách sử dụng tùy chọn tìm kiếm tích hợp trong phần mềm này. phản ứng hóa học lượng pháp cũng có thể được tính toán bằng cách sử dụng phần mềm và dữ liệu được lưu trữ tự động trong cơ sở dữ liệu được thiết kế bằng cách sử dụng phần mềm tương tự. Một phiên bản của phần mềm ChemDraw siêu cũng bao gồm chức năng cơ sở Statistica tập trung vào việc cung cấp dữ liệu số chính xác cho việc xử lý dễ dàng hơn NMR quang phổ. Phần mềm này cũng được sử dụng trong việc giữ quá trình thử nghiệm và phân tích tự động và ghi lại.

What is ChemDraw Ultra?

ChemDraw Ultra is software intended to be used by chemists in producing intelligent drawings, databases, and publications related to their field of studies.Chemistry-based drawing solutions are produced by chemists so as to carry out presentations on different chemistry disciplines used to check biopolymer and polymeric materials, DNA sequences, RNA sequences, organic materials as well as orgaanometallic substances. The software is basically used to forecast the behavior and properties of the materials so synthesis can be planned and pushed through.ChemDraw Ultra is used to accelerate the synthesis while ensuring the accuracy of data so chemists can produce appropriate IUPAC names of different materials. Substructure questions can be addressed using the tools provided with the software. Searching the compounds and chemicals can be done using the search option integrated in this software. Stoichiometry reaction can also be calculated using the software and data are stored automatically in the databases designed using the same software. One version of the software ChemDraw Ultra also includes Statistica base functionality that focuses on providing accurate numerical data for easier processing of NMR spectra. The software is also utilized in keeping the process of experimentation and analysis automated and recorded.

Các loại file được mở bởi ChemDraw Ultra

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm ChemDraw Ultra có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) CDSCDXCDXMLCTPCTRCTSF1D

Download ChemDraw Ultra

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg