AAX File

? Cách mở file .AAX? Những phần mềm mở file .AAX và sửa file lỗi. Convert N/A AAX file sang định dạng khác.

.AAX File Extension

   

File name AAX File
File Type Audible Enhanced Audiobook File
Nhà phát triển Audible
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.9 ★ (23 Bình chọn)

File .AAX là file gì?

AAX là Audio Files – Audible Enhanced Audiobook File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Audible.

định dạng audiobook kỹ thuật số đa phương tiện phát triển bởi Audible; có thể được sử dụng bởi audiobook sẵn từ Audible.com, AudibleKids, và iTunes Store; tương tự như các loại tập tin tiêu chuẩn .AA audiobook, nhưng có thể bao gồm các tính năng khác như hình ảnh và liên kết.

What is a AAX file?

Multimedia digital audiobook format developed by Audible; may be used by audiobooks available from Audible.com, AudibleKids, and the iTunes Store; similar to the standard .AA audiobook file type, but may include other features such as images and links.

Cách mở .AAX file

Để mở file .AAX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AAX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AAX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AAX do người dùng đóng góp.

  • Apple iTunes
  • Any Video Converter Professional
  • Any Video Converter Professional
  • Microsoft Windows Media Player
  • giam209
  • Ez-MailChecker
  • Ez-MailChecker

Chuyển đổi file .AAX

File .AAX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.