LUA File

? Cách mở file .LUA? Những phần mềm mở file .LUA và sửa file lỗi. Convert Text LUA file sang định dạng khác.

.LUA File Extension

   

File name LUA File
File Type Lua Source File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.2 ★ (272 Bình chọn)

File .LUA là file gì?

LUA là Developer Files – Lua Source File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

tập tin Một LUA chứa mã nguồn viết bằng Lua, một ngôn ngữ lập trình nhẹ được thiết kế cho việc mở rộng hoặc bổ sung thêm chức năng cho các ứng dụng phần mềm. Cú pháp Lua ngôn ngữ kịch bản đơn giản nhưng hỗ trợ một số lượng lớn các kiểu dữ liệu và khai thác.

What is a LUA file?

A LUA file contains source code written in Lua, a light-weight programming language designed for extending or adding functionality to software applications. The Lua scripting language syntax is simple but supports a large number of data types and operators.

Cách mở .LUA file

Để mở file .LUA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LUA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LUA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LUA do người dùng đóng góp.

 • File Viewer for Android
 • File Viewer Plus
 • File Viewer Plus
 • Addon Studio for World of Warcraft
 • Blizzard World of Warcraft Interface AddOn Kit
 • Microsoft Visual Studio Code
 • Microsoft Visual Studio Code
 • Notepad++
 • text editor
 • GNU Compiler Collection (GCC)
 • MacroMates TextMate

Chuyển đổi file .LUA

File .LUA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.