TMR File

? Cách mở file .TMR? Những phần mềm mở file .TMR và sửa file lỗi. Convert Text TMR file sang định dạng khác.

.TMR File Extension

   

File name TMR File
File Type 1Free Countdown Timer Backup File
Nhà phát triển Comfort Software Group
Phân loại Backup Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .TMR là file gì?

TMR là Backup Files – 1Free Countdown Timer Backup File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Comfort Software Group.

Tập tin được tạo bởi Free Countdown Timer, một chương trình được sử dụng để thiết lập đếm ngược cho ngày sinh nhật, ngày kỷ niệm, năm mới, và các sự kiện khác; lưu bản sao lưu của danh sách đếm ngược và có thể được sử dụng để khôi phục lại đếm ngược hoặc chia sẻ đếm ngược với người dùng miễn phí Đồng hồ đếm ngược khác.

What is a TMR file?

File created by Free Countdown Timer, a program used for setting countdowns for birthdays, anniversaries, the new year, and other events; saves a backup of the countdown list and can be used for restoring countdowns or sharing countdowns with other Free Countdown Timer users.

Cách mở .TMR file

Để mở file .TMR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TMR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TMR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TMR do người dùng đóng góp.

  • Comfort Software Group Free Countdown Timer
  • TeamMate
  • TeamMate
  • TeamMate EWP
  • TeamMate Audit Management System

Chuyển đổi file .TMR

File .TMR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.