J79 File

? Cách mở file .J79? Những phần mềm mở file .J79 và sửa file lỗi. Convert N/A J79 file sang định dạng khác.

.J79 File Extension

   

File name J79 File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .J79 là file gì?

J79 là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .J79 file

Để mở file .J79 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .J79 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .J79

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .J79 do người dùng đóng góp.

  • Paint Shop Pro

Chuyển đổi file .J79

File .J79 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.