Faithful representation

Định nghĩa Faithful representation là gì?

Faithful representationĐại diện đáng tin cậy. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Faithful representation – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các yêu cầu về tính thống nhất giữa yêu cầu thực hiện trong báo cáo tài chính và báo cáo kinh tế và tình trạng tài chính thực tế của công ty. báo cáo kế toán cần phản ánh tình hình tài chính chính xác, đáng tin cậy và có thể kiểm chứng trong đó có nợ, dòng tiền và hiệu suất công ty.

Definition – What does Faithful representation mean

The requirement for consistency between claims made in financial statements and economic reports and the actual financial state of the company. Accounting reports should reflect the accurate, reliable and verifiable financial position including debt, cash flow and company performance.

Source: ? Business Dictionary