DVD X Player Professional

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download DVD X Player Professional – NA

Phần mềm DVD X Player Professional

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

DVD X Player Professional là phần mềm gì?

DVD X Player Professional là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của DVD X Player Professional là Version NA (cập nhật NA)

Phát triển bởi Aviosoft, DVD X Player Professional là một nền tảng máy nghe nhạc DVD tiên tiến mà được coi là khu vực tự do trong tự nhiên. phương tiện Region-free nó vẫn đầy đủ chức năng ngay cả khi không mã vùng DVD được mã hóa. Nó cũng cho phép bạn xem video, tập tin hình ảnh, hoặc bất kỳ tập tin đa phương tiện và ghi lại sau đó vào lệnh. Bạn cũng có thể chuyển đổi bất kỳ tập tin đa phương tiện sử dụng nền tảng này cho bất kỳ định dạng mà bạn muốn và họ sẽ nhắc nhở truy cập sử dụng các thiết bị bên ngoài. Nền tảng cũng hỗ trợ HD video. Cung cấp âm thanh chất lượng cao cũng là một trong những mục tiêu chính của nó. Nó có thể chơi video sử dụng hệ thống âm thanh như Dolby Digital Output kỹ thuật số và đầu ra Dolby Digital Digital. Bạn cũng có thể đánh dấu video của bạn để bạn có thể chơi chúng trở lại một lần nữa chính xác nơi bạn rời video họ off.Recording cũng có thể sử dụng đĩa DVD X Player Professional. Các tập tin cũng có thể được chuyển giao sử dụng các thiết bị như tablet, PSP, người chơi MP3.MP4 và ngay cả trên điện thoại di động. Sử dụng nền tảng này cũng cung cấp cho bạn quyền truy cập vào một hỗ trợ kỹ thuật suốt đời nên hỗ trợ là cần thiết. Bên cạnh những gói Professional, phần mềm này cũng có thể được cố gắng sử dụng các phiên bản tiêu chuẩn. Nó tương thích với các hệ điều hành sau: Microsoft Windows XP, Windows Vista và Windows 7.

What is DVD X Player Professional?

Developed by Aviosoft, DVD X Player Professional is an advanced DVD player platform which is considered region-free in nature. Region-free means it remains fully functional even without the encrypted DVD region codes. It also lets you watch videos, image files, or any multi-media files and record then on command. You can also convert any multimedia files using this platform to any format you wish and they will remind accessible using external devices. The platform also supports HD videos. Providing high-quality sound is also one of its main goals. It can play videos using sound systems such as Dolby Digital Digital Output and Dolby Digital Digital Output. You may also bookmark your videos so you can play them back again exactly where you left them off.Recording videos is also possible using DVD X Player Professional. The files can also be transferred using devices like tablets, PSP, MP3.MP4 players and even on mobile phones. Using this platform also gives you an access to a lifetime technical support should assistance is necessary. Aside from the Professional package, this software can also be tried using the standard version. It is compatible with the following OS: Microsoft Windows XP, Windows Vista, and Windows 7.

Các loại file được mở bởi DVD X Player Professional

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm DVD X Player Professional có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) AC3AIFAIFCAIFFASFAUAVICDADATM1VM2VMIDMIDIMOVMP3MPEMPEGMPGMPVQTRAMRMRMMRMVBRTSMISMILSNDSWFVOBWAVWMAWMV

Download DVD X Player Professional

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg