Fast Duplicate File Finder

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Fast Duplicate File Finder – NA

Phần mềm Fast Duplicate File Finder

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Fast Duplicate File Finder là phần mềm gì?

Fast Duplicate File Finder là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Fast Duplicate File Finder là Version NA (cập nhật NA)

Nhanh Duplicate File Finder là một công cụ phần mềm miễn phí cho Windows. Nó được phát triển bởi ý định MindGems Inc của nó là để quét máy tính của người dùng cho các tập tin trùng lặp, hiển thị một danh sách các tập tin như vậy, và cho phép người dùng thoát khỏi bản sao không cần thiết với mục đích giải phóng không gian đĩa cứng. Nó tương thích với mọi phiên bản Windows của Microsoft, bao gồm Windows mới nhất 8, Windows 7, và tất cả các hệ điều hành Windows Server, cũng như tương ứng với 32-bit và 64-bit phiên bản của họ.

What is Fast Duplicate File Finder?

Fast Duplicate File Finder is a freeware tool for Windows. It was developed by MindGems Inc. Its intention is to scan a user’s computer for duplicate files, display a list of such files, and let the user get rid of unneeded copies with the purpose of freeing up hard disk space. It is compatible with all Microsoft Windows versions which include the latest Windows 8, Windows 7, and all Windows Server operating systems, as well as their corresponding 32-bit and 64-bit versions.

Các loại file được mở bởi Fast Duplicate File Finder

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Fast Duplicate File Finder có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) FDFF

Download Fast Duplicate File Finder

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg