Formal plan

Định nghĩa Formal plan là gì?

Formal planKế hoạch chính thức. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Formal plan – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một kế hoạch nghỉ hưu được nêu trong văn bản. Theo kế hoạch này, quyền lực pháp luật được thông qua ngày cho người lao động đủ điều kiện.

Definition – What does Formal plan mean

A retirement plan outlined in writing. Under this plan, legally enforceable rights are passed on to the eligible employees.

Source: ? Business Dictionary