GNOTE File

? Cách mở file .GNOTE? Những phần mềm mở file .GNOTE và sửa file lỗi. Convert N/A GNOTE file sang định dạng khác.

.GNOTE File Extension

   

File name GNOTE File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .GNOTE là file gì?

GNOTE là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .GNOTE file

Để mở file .GNOTE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GNOTE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GNOTE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GNOTE do người dùng đóng góp.

  • Google Drive
  • Backup and Sync
  • Backup and Sync
  • Google Slides
  • Google Drive for PC is now Backup and Sync from Google

Chuyển đổi file .GNOTE

File .GNOTE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.